ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY 25 MFF SERIES 56 รุ่นกลอนพิเศษ
ANTI-BACTERIAL BOLT ซึ่งผ่านการทดสอบจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น พบว่าหลังผ่านไป 24 ชม. แบคทีเรียลดลงได้มากกว่า 90%

WILLY 25 MFF
SERIES 56