ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
WILLY 25 MFF Series 51 No.253

ผนังห้องน้ำสำเร็จ รุ่น WILLY 25 MFF Series 51 No.253
สีพิเศษ, ความสูงพิเศษ