โรงไฟฟ้าวังน้อย อาคาร 1
WILLY LOCKER 13 HPL

ล็อคเกอร์วิลลี่ รุ่น 13 HPL
Standard colour : สี Birch Willy-ho04