โครงการธนิยะ พล่าซ่า สีลม
WILLY LOCKER TYPE 4 55 UNIT

ล็อคเกอร์วิลลี่ รุ่น TYPE 4 55 UNIT
สีพิเศษ