Company Profile

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “WILLY วิลลี่” ผู้ก่อตั้งโดย คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร เมื่อปี 2535 คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร ได้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยตรง จึงได้เล็งเห็นว่าธุรกิจผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นหนึ่งในด้าน การออกแบบ และสามารถนำมาเป็นสินค้า ที่ทำให้มีความเจริญเติบโตได้อีกมากในประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบก่อสร้างอาคารในปี 2535 จึงได้เปิด บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ในนิยามและความมุ่งมั่นว่า “จะผลิตสินค้าที่ดีรับใช้สังคม”

ในปี 2545 คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวร ได้มารับการบริหารต่อจาก คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ การบริหารงานของ คุณศมลวรรณ ยังคงสืบสานนโยบายเดิมของ คุณสงวน อย่างต่อเนื่องคือผลิตสินค้าที่ดีรับใช้สังคมและได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันอีกมากมาย คุณศมลวรรณ มี Concept การบริหารงานที่หนักแน่นและมุ่งมั่นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน คือ ผลิตสินค้าคุณภาพดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีรูปแบบดีไซน์ สวยงาม โดดเด่น ทันสมัยอีกด้วย ถึงแม้สินค้าผนังกั้นห้องน้ำจะอยู่ภายในอาคาร แต่เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องสัมผัสการใช้ห้องน้ำของแต่ละคนในหนึ่งวันไม่น้อยกว่า 3-4 ครั้ง ฉะนั้นผนังกั้นห้องน้ำจะไม่เป็นแค่ผนังกันห้องน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญให้กับทุกอาคารอย่างมีสไตล์

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตผนังห้องน้ำสำเร็จรูป บริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี ซอฟท์แวร์สามมิติมาช่วยในการออกแบบอุปกรณ์ห้องน้ำสำเร็จรูป โดยที่อุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นตัวอย่าง 3D print เทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสในการออกแบบชิ้นตัวอย่างให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและการใช้งานที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ชิ้นตัวจริงที่ี่ผ่านการออกแบบมาอย่างละเอียดมากกว่าวิธีการ prototyping ทั่วๆไป

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพที่มีมามากกว่า 30 ปี ความสามารถในการจัดการปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับการทำงานที่มีระบบมาตรฐานและคุณภาพ ทำให้บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด (วิลลี่) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ พันธมิตรจากต่างประเทศ อาทิเช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ

จากประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมให้บริการเพื่อประโยชน์สุดสูงของลูกค้าทำให้เรามั่นใจว่า บริษัท เวลคราฟ โปรดัคส์ จำกัด (วิลลี่) สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของคุณได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ประตูอัตโนมัติ ล็อคเกอร์ ก๊อกน้ำ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราคือ Willy Service Wall

รางวัลมาตรฐานการรับรองระดับสากล